TECHNIEKEN

Wat zijn de technieken waar ik mee werk:

 

NLP Neuro Linguïstisch Programmeren is het onderzoeken van je innerlijke beleving.

Hoe komt het dat je ervaart wat je ervaart? Hoe ontstaan jouw  gevoelens, gedachten en overtuigingen? Als je klachten hebt kunnen deze ontstaan zijn door gevoelens, gedachten en overtuigingen. Je hebt onbewust een bepaalde structuur ontwikkeld. In deze structuur kun je  elementen veranderen waardoor er een nieuw patroon ontstaat. Deze nieuwe structuur leidt tot andere emoties en ander gedrag waardoor je klacht afneemt.

 

Creatieve therapie

Ieder mens beschikt over een eigen rijke binnenwereld met gevoelens, ervaringen, gedachten en wensen. Gevoelens en emoties zijn soms moeilijk te verwoorden. Door tekenen, schilderen of boetseren kun je deze beelden zichtbaar maken.Je spreekt op deze manier het intuïtieve vermogen aan die hulp kunnen bieden aan de persoonlijke ontwikkeling.

 

Innerlijk Kindwerk

Gedragingen die je als kind hebben aangeleerd, conclusies die je hebt getrokken over jezelf kunnen beperkend gaan werken in je volwassen leven. Een deel van jou (je innerlijk kind) gelooft nog steeds dat het in dezelfde situatie zit als toen je kind was en onbewust gedraag je je er ook naar.

Met innerlijk kind werk ga je deze conclusie en gedragingen achterhalen, dat wat je als kind bent gaan geloven gaan we onderzoeken, en wat onverwerkt is gebleven alsnog verwerken. Dit geeft inzicht en bevrijding zodat je vrijer in het leven kan staan.

 

Familieopstelling/ energiewerk

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie. Door het opstellen van iemands systeem van herkomst(familie)kunnen we relaties tussen familieleden onderzoeken en eventuele knelpunten herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.